Multifokálne

     V praxi sa multifokálne sklá využívajú u zákazníkov po 45 veku života u viac ako 70% nositeľov okuliarov. Sú to veľmi výhodné a praktické sklá. Zákazník má v jednych okuliarov všetký potrebné vzdialenosti na ktoré potrebuje vidieť. Rovnako to ocenia pri pozerani do diaľky, pri práci s počítačom, alebo čítaní kníh. V súčastnosti máme viacero druhov multifokálnych skiel, a len ozajstný odborník vie presne určiť pre zákazníka ten správny typ, s ktorým budete spokojný.
 
 
     v Súčastnosti rozdeľujeme multifokály na 3 kategórie + 1 individuálna:
 

Individuálne multifokálne šošovky

     *INTELIGO PRO* / Intuitiv MIO - je "full" individuálna multifokálna šošovka, kde sa berú do úvahy okrem každodených potrieb zákazníka aj všetky jeho individuálne parametre.

Okrem štandartných individuálnych parametrov máme jeden parameter, ktorý je zohľadnený iba pri tomto type multifokálu. 

Tým parametrom je: Čí zákazník píše pravou, alebo ľavou rukou. Na základe tohto, sa dá rozšíriť a prispôsobiť zóna na blízko.


 
   
 

Hodnotenie zákazníkov:

Ďiaľka *****
Stredná vzdialenosť ****
Blízko *****
 
 
 
Názov dioptrický rozsah
167 TRANSITIONS VII G/B Inteligo Pro -12,00-+9,00/6cyl
167 Inteligo Pro -12,00-+9,00/6cyl
160 TRANSITIONS VII B/G Inteligo Pro -12,00-+8,00/6cyl
160 Inteligo Pro -12,00-+8,00/6cyl
150 TRANSITIONS VII B/G Inteligo Pro -10,00/+7,00/6cyl
150 Inteligo Pro -1,00-+7,00/6cyl
*Príplatok za zušľachtenie

úprava
AR-Smaragd
AR6-Gold
AR8-Ideal UV
AR11-Ideal MAX UV
Ideal MAX Blue UV
OPTIFOG UV
UV-color
UV - color podľa vzorky
Precal
Expres príplatok
Prizma nad 2 pdpt

 


 

Anatomické multifokálne šošovky 


ERGEO / ANATEO MIO  - personalizovaná šošovka, ktorá je prisposobená anatómií oka. Táto šošovka berie do úvahy aj predozadnú dĺžku oka.

 

U krátkozrakých ľudí je oko fyziologicky dlhšie ako 24 mm a preto sa obraz zobrazuje pred sietnicou.

U ďalekozrakých ľudí je oko fyziologicky kratšie ako 24 mm a preto sa obraz zobrazuje za sietnicou.

    Tu sa berú do úvahy tieto 3 parametre:

1. ) Dĺžka oka - krátkozraký ľudia potrebujú mínusové hodnoty a ďalekozraký plusové

2.) Poloha stredu otáčania oka - čím dlhšie oko, tým je poloha otáčania oka ďalej od jeho stredu

3.) Retinálna krivka - tu tak isto platí, čím dlhšie oko, tým je sietnicová krivka väčšia

 

     Na základe týchto parametrov, dokáže spoločnosť BBGR vyrobiť dobrú personalizovánu multifokálnu šošovku, plne prispôsobenú anatómií oka.

 

    

Hodnotenie zákazníkov:

Ďiaľka ****
Stredná vzdialenosť ***
Blízko ****

 

Názov dioptrický rozsah
167 ERGEO -12,00-+8,00/4cyl
160 TRANSITIONS VII B/G ERGEO -10,00-+6,00/4cyl
160 ERGEO -10,00-+6,00/4cyl
150 TRANSITIONS VII B/G ERGEO -10,00-+6,00/4cyl
150 ERGEO -10,00-+6,00/4cyl

 

*Príplatok za zušľachtenie

úprava
AR-Smaragd
AR6-Gold
AR8-Ideal UV
AR11-Ideal MAX UV
Ideal MAX Blue UV
OPTIFOG UV
UV-color
UV - color podľa vzorky
Precal
Expres príplatok
Prizma nad 2 pdpt

 

Optimalizované multifokálne šošovky 

 

     Intro Extra / Sirius Plus MIO  -    Optimalizovaná multifokálna šošovka, vhodná najmä pre nositeľov multifokálnych okuliarov v interieri.

Majú zúžené zorné pole na diaľku, ale o 40% rozšírené na strednú vzdialenosť a blízko. Je to akási náhrada za kancelárske okuliare, aj keď nahradiť kancelársku šošovku z multifokálnou, nie je možné. Z našich vlastných skúsenosti vieme, že sa neodporúčajú ponúkať zákazníkom, ktorí viac času trávia v aute ako v kancelárií. Sú vyrábané technológiou FreeForm a zaraďujeme ich ako takú strednú triedu. 

 

Hodnotenie zákazníkov:

Ďiaľka ***
Stredná vzdialenosť *****
Blízko ****
Názov dioptrický rozsah
167 TRANSITIONS Intro Extra -12,00-+8,00/4cyl
167 Intro Extra -10,00-+6,00/4cyl
160 TRANSITIONS Intro Extra -10,00-+6,00/4cyl
160 Intro Extra -10,00-+6,00/4cyl
150 TRANSITIONS VII G Xtractive Intro Extra -10,00-+6,00/4cyl
150 TRANSITIONS VII B/G Intro Extra -10,00-+6,00/4cyl
150 Intro Extra -10,00-+6,00/4cyl

 

*Príplatok za zušľachtenie
úprava
AR-Smaragd
AR6-Gold
AR8-Ideal UV
AR11-Ideal MAX UV
Ideal MAX Blue UV
OPTIFOG UV
UV-color
UV - color podľa vzorky
Precal
Expres príplatok
Prizma nad 2 pdpt
 
 

Klasické multifokálne šošovky

 
     NewEditions - Základná multifokálna šošovka, "vyrobená technológiou FREEFORM "určená pre nenáročných nositeľov okuliarov, ktorí potrebujú vidieť na všetky vzdialenosti, bez nutnosti prekladania okuliarov.
 
 

Hodnotenie zákazníkov:

Ďiaľka ***
Stredná vzdialenosť **
Blízko ***
 
 
Názov dioptrický rozsah
167 TRANSITIONS VII B/G NewEditions -12,00-+9,00/4cyl
167 NewEditions -12,00-+8,00/4cyl
160 TRANSITIONS VII B/G NewEditions -12,00-+8,00/4cyl
160 NewEditions -10,00-+6,00/4cyl
150 TRANSITIONS VII B/G NewEditions -10,00-+6,00/4cyl
150 Acclimates B/G NewEditions -8,00-+6,00/4cyl
150 NewEditions -8,00-+6,00/4cyl

 

 
*Príplatok za zušľachtenie
úprava
AR-Smaragd
AR6-Gold
AR8-Ideal UV
AR11-Ideal MAX UV
Ideal MAX Blue UV
OPTIFOG UV
UV-color
UV - color podľa vzorky
Precal
Expres príplatok
Prizma nad 2 pdpt
     
 
V šetky multifokálne okuliarové šošovky, ktoré máme v ponuke nájdete aj na stránke BBGR.COM
 
 

* Ceny jednotlivých produktov su platné pre rok 2016. 

* Upozorňujeme, že ceny sa môžu líšiť v závislosti od výšky cylindra, alebo iných príplatkov.

* Optika si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez upozornenia na internetovej stránke zmeniť ceny na jednotlivé produkty, po dohode s dodávateľom.