Sídlo spoločnosti:
FASHIONOPTIC s.r.o
Holíčska 3050/11
Bratislava 851 05
ICO: 47 247 541
DIC: SK2023738420
Spoločnosť je zapisaná v obchodnom registri Bratislava I, vložka číslo 101454/B
Konateľ spoločnosti: Radoslav Murin
 
Korešpondenčná adresa:
FASHIONOPTIC s.r.o
Nevädzová 5
Bratislava 82101
office@fashionoptic.sk
 
Murin Radoslav, dipl.o
očný optik, diplomovaný optometrista,kontaktológ
email.: murin@fashionoptic.sk
Office No. 313, Nevädzová 5, Bratislava

 

Manager
Beňová Klaudia
email.: benova@fashionoptic.sk
Office No. 313, Nevädzová 5, Bratislava

 

 

 
Office asistent
Andrašiová Iveta
Office No. 208, Nevädzová 5, Bratislava
email.: office@fashionoptic.sk

mob.: 0903 819 337

 
 
 
Očný optik - optické laboratórium
Christopher Valerián Sčepánek
Office No. 208, Nevädzová 5, Bratislava
email.: office@fashionoptic.sk

mob.: 0903 819 337

 
 
 

 

Odborný predajca
Kriebel Jaroslava 
OC Retro, Nevädzová 6, Bratislava
email.: kriebel@fashionoptic.sk
mob.: 0948 087 280
 
 
 
 
 
Odborný poradca 
Rigová Monika
OC Retro, Nevädzová 6, Bratislava
email.: rigova@fashionoptic.sk
mob.: 0948 087 280
 
 
 
 
 
Optometrista 
Mgr. Kubinská Milada 
magister optometrie
NC Hron, Dudvážska 5, Bratislava
email.: hron@fashionoptic.sk
mob.: 0948 115 156
 
 
 
Odborný poradca  
Miertušová Anna  
NC Hron, Dudvážska 5, Bratislava
email.: miertusova@fashionoptic.sk
mob.: 0948 115 156
 
 
 
 
 
Odborný poradca 
Babíková Andrea
NC Hron, Dudvážska 5, Bratislava
email.: babikova@fashionoptic.sk
mob.: 0948 115 156
 
 
 
 
Odborný poradca  
Pochylá Zuzana
ZOC MAX, Mallého 2611/55, Skalica
email.: pochyla@fashionoptic.sk
mob.: 0904 439 402
 
 
 
Odborný poradca  
Chrenková Michaela
ZOC MAX, Mallého 2611/55, Skalica
email.: chrenkova@fashionoptic.sk
mob.: 0904 439 402

 

 

Odborný poradca  
Poláková Dominika
ZOC MAX, Mallého 2611/55, Skalica
email.: polakova@fashionoptic.sk
mob.: 0904 439 402
 
 
 
 
 
Optometrista - študent 
Konečná Veronika
ZOC MAX, Mallého 2611/55, Skalica
email.: maxskalica@fashionoptic.sk
mob.: 0904 439 402
 
 
 
Odborný poradca  
Fodorová Melánia
ZOC MAX, Galantská cesta 5692/20, Dunajská Streda
email.: fodorova@fashionoptic.sk
mob.: 0903 825 010
 
 
 
 
 
Odborný poradca  
Cimerová Helenka
ZOC MAX, Galantská cesta 5692/20, Dunajská Streda
email.: cimerova@fashionoptic.sk
mob.: 0903 825 010
 
 
 
 
 
Optometrista 
Bc. Pajliová Kristína
ZOC MAX, Galantská cesta 5692/20, Dunajská Streda
email.: ds@fashionoptic.sk
mob.: 0903 825 010
 
 

 

Odborný poradca  
Zelinková Oľga
Kammerhofská A/10, Banská Štiavnica
email.: zelinkova@fashionoptic.sk
mob.: 0903 884 909
 
 
 

 

Optometrista 
Mgr. Kubinská Milada 
NC Hron, Dudvážska 5, Bratislava
email.: hron@fashionoptic.sk
mob.: 0948 115 156
Očný optik - garant
Murkušová Martina
ZOC MAX, Mallého 2611/55, Skalica
email.: maxskalica@fashionoptic.sk
mob.: 0904 439 402