Meranie zraku - OPTOMETRIA

Meranie zraku OPTOMETRISTOM:

 
Meranie zraku na prevádzke v OC RETRO - Ružinov
Pondelok - Piatok 11.00 - 19.00 Mgr. Kubinská Milada
 
 
Meranie zraku na prevádzke HRON 
Pondelok - Piatok  11.00 - 19.00 Mgr. Jendrušová Helena

Meranie zraku na prevádzke ZOC MAX Skalica
Piatok 13:00 - 19:00 Radoslav Murin, dipl.o
 
Meranie zraku na prevádzke ZOC MAX Dunajská Streda
Utorok 17:00 - 19:00 Bc. Pajliová Kristína
Štvrtok 17:00 - 19:00 Bc. Pajliová Kristína
Sobota 10:00 - 15:00 Bc. Pajliová Kristína

* Objednávky na meranie zraku, príjmame aj mimo prevádzkových hodín po telefonickom dohovore.

 

- meranie zraku sa u nás robí výlučne OPTOMETRISTOM a trvá približne 30-45 min

- meranie zraku je podmienené kúpou okuliarov ( vzhľadom na vyťaženosť OPTOMETRISTU, robíme merania iba pre naších zákazníkov, ktorí si chcu u nás zakúpiť okuliare a tým aj podporiť poskytovanie naších služieb )

- na meranie zraku je potrebné sa vopred objednať.

- pred meraním zraku je nutné, aby nositelia kontaktných šošoviek nemali v oku kontaktné šošovky a to minimálne 2-3 hodinny. 

- na meranie zraku je dobre, ak si donesiete zo sebou aj Vaše staré okuliare.

 

Výkon OPTOMETRISTU cena v EUR kod
Meranie zraku - OPTOMETRIA 12,- eur 913
Prvá aplikácia KŠ + štartovací balík 25,- eur 930
Meranie zraku na KŠ 24,- eur 931
Kontrolné meranie zraku 5,- eur 932
Konzultácia vlastných dioptrických hodnôt 12,- eur 933
Meranie zraku - Prizmatická korekcia 30,- eur 915

* cenník platný pri realizácií zákazky v očnej optike

* bez realizácie zákazky je príplatok 100%

 

OPTOMETRIA

 

- je detajlné meranie zrakovej ostrosti OPTOMETRISTOM v refrakčnej miestnosti.

OPTOMETRISTA - je odborník a špecialista na korekciu refrakčných vád oka.

Na základe anamnézy, zistí refrakčnú vadu oka a predpíše vhodnú korekčnú pomôcku - okuliare.

Cieľom OPTOMETRISTU je dokonale spravená korekcia a to tak, aby pohľad cez okuliare bol príjemný a dokonale ostrý.

 

Meranie zrakovej ostrosti OPTOMETRISTOM trvá v priemere 30 až 45 min, pri meraní prizmatických hodnôt sú potrebné dve sedenia minimálne po 60 min.

 

Postupy merania:

- krátka anamnéza ( oboznámenie sa so stavom klienta ) cca 5 minútový rozhovor

- monokulárna korekcia - zistenie najlepšieho VÍZUSU na optotype ( pravé oko ) cca 5 - 10 min

                                   - zistenie najlepšieho VÍZUSU na optotype ( ľavé oko ) cca 5 - 10 min

- binokulárna korekcia - dokonalá spolupráca medzi pravým a ľavým okom - akomodačná rovnováha + zistenie odchýliek skrytého škúlenia cca 15 min

- vyskúšanie novej korekčnej pomôcky - znášanlivosť okuliarov cca 5 - 10 min

- záverečné poučenie, poprípade doporučenie

 

Na spresnenie merania používame JACKSONOVÉ skrížené cylindre prevádzané na projekčných optotypoch pomocou polarizačných testov ( metóda MKH )

 

Testy, ktoré využívame na spresnenie merania pri monokulárnej krekcii:

 
     Monokulárna korekcia, znamená meranie zraku jedného oka , čo znamená, najprv pravé a potom ľavé.
 

- RED GREEN TEST - červeno zelený test - tento test slúži na jemné sférické dokorigovanie. Je to monokulárny test, čo znamená, že testujeme každé oko zvlášť. Najprv pravé, potom ľavé. Tento test je veľmi jednoduchý a dá sa dokonale zistiť bez akéhokoľvek prístroja, akú ma zákazník refrakčnú vadu. Jednoducho povedané či je plus alebo mínus ( ďalekozraký, alebo krátkozraký ). Položíme zákazníkovy jednoduchú otázku. V ktorej farbe sú písmenka výraznejšie, alebo v ktorej farbe sa lepšie číta. Ak označí, že v červenom poli je lepšie, vieme určiť, že sa jedna o mínusovú hodnotu - krátkozrakosť a naopak, ak označí, že v zelenom poli je lepšie, tak vieme určiť, že sa jedná o plusové hodnoty - ďalekozrakosť. Tu platí, ak má zákazník na očiach svoje okuliare tak isto vieme zistiť, či sú slabé, alebo naopak silné.

 

 

Stanovenie vízusu - zrakovej ostrosti

- na stanovenie VÍZUSU - zrakovej ostrosti sa používajú projekčné, alebo LCD optotypy. Na nich vieme presne odhadnúť, koľko % ostrosti vníma ľudské oko a nakoľko mu treba pomôcť okuliarmi. My osobne využívame klasické písmena, číslice alebo ( LANDOLTOVÉ kruhy )

 

 

Stanovenie osi ( ax ) cylindra a sily cylindra

- na presné stanovenie osi cylindra ( udávaná v stupňoch ) používamé test, ktorý sme nazvali brokov test, alebo astigmatický vejár. Tento test obsahuje bodky sústredené do kruhu, ktorý sa prejavuje pri astigmatizme ako elipsa, alebo kruh - vejár, kde sa dá s veľkou presnosťou určiť či má zákazník ( astigmatizmus ) cylinder, alebo nie.

 

 

Jacksonov skrížený cylinder

- nevyhnútnou pomôckou pre optometristu, je JACKSONOV skrížený cylinder. S týmto cylindrom dokážeme určiť hodnotu cylindra s presnosťou na 0,12 D presne a os cylindra na 0,5 stupňa presne. Je to veľmi jednoduchá pomôcka o určitých cylindrických hodnotách, ktorá sa prikladá k oku a zákazník iba porovnáva 2 možnosti a označí ktorá z nich je lepšia. Tu sa vždy pýtame: Porovnajte dve varianty, ktorá bude pre Vás lepšia, ostrejšia. Zákazník pri tejto metóde vie  veľmi dobre reagovať, lebo dokáže určiť výšku hodnoty svojho cylindra presne takú, aká mu maximálne vyhovuje. Je veľmi málo pravdepodobné, že by sa výška cylindra vymerala zle. 
 
 

   

 

Testy pre binokulárnu korekciu

 
     Rozdiel medzi monokulárnym meraním zraku a binokulárnym je ten, že pri monokulárnom meraní meriame zrak iba na jedno oko. 
Kedže oči sú párový orgán, tak po monokulárnej korekciu musí prebehnúť aj binokulárna korekcia. A tá slúži na to, aby sa navodila dokonalá spolupráca medzi pravým a ľavým okom a docielila sa zraková pohoda.  
 
 
 

Shoberov test

 
     Tento test je u nás veľmi obľúbený. Využívame ho u každého jedného zákazníka bez ohľadu na to, či máme podozrenie na skryté škúlenia alebo nie. Funguje jednoducho. Na pravé oko sa predloží červená fólia a na ľavé zelená. Automaticky dosiahneme to, že pravé oko vidí iba červený krížik a ľavé oko zelený krúžok. Dá sa veľmi dobre zistiť, či je spolupráca pravého a ľavého oka v poriadku.
     
      Ak červený krížik je v strede zeleného krúžku, spolupráca medzi pravím a ľavým okom je výborná a je pravdepodobné, že zákazník pri zhotovení nových okuliarov, nebude mať žiadne potiaže. Ak sa prejavý odchylka, a zákazník uvidí červený krížik mierne odchýlený ( v pravo, v ľavo, hore, alebo dole ) je potrebné ho " nacentrovať " tak aby bol v strede. Na " centráciu " používame optické kliny - prizmatickú korekciu. Ak sa tento test neskontroluje, je možné, že zákazník bude mať pri zhotovení nových okuliarov ak sa odchýlka neodstráni veľké potiaže . 
Bez farebných fólii je test neúčiný !!!
 
 
 

Ostatné testy, ktoré využívamé pri predpise okuliarov

 
 

Ako vníma ľudské oko testy pri odchylkách

 
     Pri tomto obrázku je možnosť vidieť takzvané fórie. Horný riadok ukazuje, alebo znázorňuje ako to má vyzerať ak v oku nie je žiadna odchylka a dolný riadok nám znázorňuje ako vníma naše oko testy ak sú v oku odchylky. Testy, založené na zelenej a červenej farbe fungujú iba s príslušnými farebnými fóliami a testy, ktoré sú čiernobielé fungujú na polarizačnej báze, čo znamená, že pred oči sa musia predložiť polarizačné clony. Tak isto, by testy nemali žiaden účinok.
 
 

Testy ktoré sa využívajú na stanovenie fórii - odchylok

 
 

Skúšobný rám s polarizačnými predvesmi 

 
 
Jedine takto dokážame predpísať tú najvhodnejšiu dioptrickú hodnotu do Vaších nových okuliarov. Pomocov týchto testov, vieme prepočítať nielen dioptrické hodnoty do ďiaľky, alebo na blízko, ale vieme ich prispôsobiť aj ku konštrukcii okuliarového rámu a ponúknuť zákazníkom aj individuálne okuliarové šošovky či už pracovné, alebo multifokálne.