Pokračovať v nákupe
Nákupný košík

Košík je prázdny

K úhrade:
€ 0


Pokračovať k úhrade
fashionoptic.sk

Vyšetrenie zraku

Vo FASHIONOPTIC na vyšetrenie zraku nečakáte.

Odborné vyšetrenie zraku, profesionálne, bez čakania.

Na profesionálnych prístrojoch od firmy RODENSTOCK vieme presne zmerať:

Vnútroočný tlak
Pachymetria – hrúbka rohovky
Komorový – rohovkový uhol
Opacita – čírosť jednotlivých prostredí (rohovka, šošovka, sklovec)
Aberácie oka – jednotlivé fyzikálne vady oka
Topografiu rohovky

Na základe týchto jednotlivých meraní, vieme predvídať stav celého systému oka a takisto vieme pre zákazníka vyhotoviť individuálne okuliare, ktoré budú špeciálne prispôsobené pre jeho potreby.
Ako prebieha vyšetrenie zraku vo FASHIONOPTIC ?

Náši OPTOMETRISTI sú pripravení ponúknuť všetky služby z oblasti očná optika OPTOMETRIA. V prípade záujmu si prosím rezervujte svoj termín na jednotlivých prevádzkach.


1.
Vstupný Pohovor
Pohovor spočíva v krátkych a jednoduchých otázkach, aby sme si vytvorili predstavu o tom, aké požiadavky má zákazník na videnie, poprípade nejaké ťažkosti s videním, či už do diaľky, na blízko, najviac nás zaujíma účel využitia okuliarov, aby sme vedeli v závere odporučiť okuliare a vyriešiť tak problém s videním. Orientačný čas cca 5 min.
2.
Stanovenie VÍZUSU
Stanovenie vízusu - zistenie zrakovej ostrosti bez korekcie - bez dioptrií, poprípade s používanou korekciou s okuliarmi, ktoré momentálne zákazník používa. Je to pre nás veľmi dôležitá informácia, aby sme presne vedeli na koľko percent zákazník reálne vidí, poprípade na aké videnie bol doteraz zvyknutý. Stanovuje sa VIZUS pre pravé a ľavé oko zvlášť + BINOkulárne - obidvomi očami. Hodnoty sa zapíšu do vyšetrovacieho záznamu. Orientačný čas cca 2-3 min.
2.
3.
Objektívne meranie zraku na prístroji DNEye skener / autorefraktometer
- meranie dioptrických hodnôt oka + vyšetrenie predného segmentu oka - meranie VOT - vnútroočného tlaku
- opacita šošovky
- topografia rohovky
Nie je potreba u každého zákazníka vykonávať jednotlivé merania. Jednotlivé merania určí OPTOMETRISTA ak bude potrebné pri predpise dioptrických hodnôt. Orientačný čas 2-5 min
4.
Subjektívne meranie zraku - optometria ( sklíčkovanie ) MONO - BINO
MONO - jedná sa o stanovenie najlepšej dioptrickej hodnoty pre oko a to takým spôsobom, aby sa dosiahlo pohodlné a komfortné videnie na určité vzdialenosti. Používame polarizačné LCD, alebo projekčné OPTOTYPY, ktoré sú umiestnené na stene vo vzdialenosti 4 alebo viac metrov. Ak je vzdialenosť na meranie zraku menšia, používame vysokokvalitné zrkadlá, aby sa vzdialenosť predlžila. Orientačný čas 5 - 10 min

BINO - Po korekcii pravého a ľavého oka, nastáva kontrola BINOkulárneho videnia. BINOkulárne videnie, znamená, videnie oboma očami pohodlne a komfortne. Ak nenastane žiaden problém, zákazník nebude mať ani žiaden problém na návyk pri zmene dioptrických hodnôt. Nie je vylúčené, že zákazníkom navrhneme opätovné meranie za pár dní. Orientačný čas podľa náročnosti 10-30 min
4.
5.
Skúška dioptrických hodnôt
Po následnom meraní, si zákazník vyskúša namerané dioptrické hodnoty uložené v skúšobnom ráme UB4 od firmy Rodenstock. Zákazníka necháme následne ( pri korekcii do diaľky ) sa poprechádzať po miestnosti pri pohľade na nekonečno. Je možné, ešte doladiť na takz nekonečno, kde pri pohľade cez okno na budovu, alebo na chodbe, kde je dĺžka väčšia napr 10-20 m sa doložia dve hodnoty na doladenie s +0,25 D a -0,25 D. Opäť sa položia jednoduché otázky, je to pre Vás zo sklami pohodlné, komfortné?
Ak sa jedná o korekciu na blízko, zákazník si číta korekčné tabuľky, kde su texty a vety zoradené od najväčšieho po najmenšie.

Ak sa jedná o dioptrie na PC, zákazník sa posadí k PC a nastaví sa predvolená vzdialenosť ktorú pri práci používa. Orientačný čas cca 2-5 min
6.
Konečný predpis dioptrických hodnôt
Predpíšeme vhodné dioptrické hodnoty a poučíme zákazníka kedy a kde ma okuliare používať. Úplne na záver mu odporúčime kontrolu, ktorú je dobre vykonať aspoň 1 krát za 2 roky. Ak by nastali nejaké komplikácie, samozrejme aj skôr. Orientačný čas cca 2 - 5 min
6.

Chcem sa objednať sa na vyšetrenie
Zariadenie Rodenstock - jediné svojho druhu na Slovensku.

Sme tím odborníkov, ktorý sa neustále vzdeláva. Našim cieľom je ponúknuť to najlepšie pre dokonalý pohľad cez okuliare. Očami vnímame až 80% informácií, preto si zaslúžia našu pozornosť.

V našej spoločnosti pracuje odborný personál ( očný optik OPTOMETRISTA ), ktorý pravidelne absolvuje školenie z oblasti očná optika a OPTOMETRIA.

Cieľom je vzdelávať sa zdokonaľovať sa tak, aby sme mohli priniesť našim zákazníkom tie najlepšie služby na profesionálnej úrovni. Každý jeden zamestnanec má za sebou individuálne školenia. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných kongresov a výstav ( Praha, Miláno, Mníchov, Paríž )
Zverte sa do rúk skutočných profesionálov

ÚLOHA OPTOMETRISTU Cieľom OPTOMETRISTU je dokonale spravená korekcia a to tak, aby pohľad cez okuliare bol príjemný a dokonale ostrý. ČO MUSÍTE VEDIEŤ Meranie zrakovej ostrosti OPTOMETRISTOM trvá v priemere 30 až 45 min, pri meraní prizmatických hodnôt sú potrebné dve sedenia minimálne po 60 min. Pred meraním zraku je nutné, aby nositelia kontaktných šošoviek nemali v oku kontaktné šošovky a to minimálne 2-3 hodinny. Na meranie zraku je dobré, ak si donesiete zo sebou aj Vaše staré okuliare. CHCEM SI NECHAŤ VYŠETRIŤ ZRAK Meranie zraku je podmienené kúpou okuliarov ( vzhľadom na vyťaženosť OPTOMETRISTU, robíme merania iba pre naších zákazníkov, ktorí si chcu u nás zakúpiť okuliare a tým aj podporiť poskytovanie našich služieb. Na vyšetrenie je nutné sa vopred objednať.


Zverte sa do rúk skutočných profesionálov, ktorí sa starajú o Váš zrak s maximálnou starostlivosťou podľa Vašich individuálnych potrieb.
Termín vyšetrenia:
Rezervovať termín vyšetrenia
Napíšte nám e-mail:
info@fashionoptic.sk